Nakladatelství

Stejnojmenné nakladatelství Filip Konečný bylo založeno v roce 2016. Již od roku 2010 jsem se věnoval vydávání grafických listů komiksů a kreseb Káji Saudka, jejichž originály jsou v současnosti bohužel nezvěstné. Pro tento účel bylo z dobového tisku, fotografií či dostupných originálních podkladů restaurováno a připraveno do tisku 108 stran.

Skaza balóna Kysibelka (1974), hrubý sken a výsledek restaurování

Video: https://youtu.be/mS_q37xt_-I